Vertrouwenspersonen

Om te  waarborgen dat iedereen zich veilig voelt binnen onze vereniging en gedurende  de activiteiten omtrent de vereniging, hebben wij zowel interne als externe  mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen. Wij stimuleren dat iedereen  die zijn of haar verhaal kwijt wilt of zich onjuist behandeld voelt, contact  opneemt met onze vertrouwenspersonen.

Vetrtrouwenspersonen:

Preventieactiviteiten

Ilse Janker

+31 6 82368989

Extern

Johan Rijlaarsdam

+31 6 55138490

Extern

Elles van Gestel

+31 6 52621328

Intern

Cas van Nieuwenhuizen

+31 6 18649572

Intern

Berend Stamsnijder

+31 6 19475696

Intern

Jackie Loosen

+31 6 12431819

Intern

Roos Braams

+31 6 27303914

De Senaat vormt het dagelijks bestuur voor het leiden van de Vereniging en de operationele bedrijfsvoering van de Sociëteit.

IIIe Senaat (2019-2020):

President

Philippe Bouvy

Vragen over:

• Universiteit/Hogeschool
• Media
• Buurt en gemeente

Vice-President

Maud van Winden

Vragen over:

• Functionarissenfonds
• Universiteit/Hogeschool,
   erkenningscertificaten functionarissen
• Introductie Periode

06 34898511

Secretaris

Arthur de Loë

Vragen over:

• Rechtspraak
• Oud leden en Vereniging Walhalla
• Corpsmuseum
• De Corpswinkel

Commissaris Sociëteit

Charles Mutsaerts

Vragen over:

• Gebouw en verbouwing
• Wagenpark
• Audio en video

06 42489413

Penningmeester Sociëteit

Nick van Esveld

Vragen over:

  • Uitgaande geldstromen
  • Begroting
  • Stichting Rotterdam Events
06 33824099

Penningmeester Vereniging

Elsa van der Vliet

Vragen over:

• Rekeningoverzicht en contributie

• Ingaande geldstromen
• Declaraties
• De Corpswinkel

06 55167418

Commissaris Vereniging

Elise van Bochove

Vragen over:

• Almanapp, LinkedIn, Facebook
• Corpshuizen
• Aspirant-leden en Eerstejaars, AB/RoZaCo
• Ticketflow

06 83709505

Consumabel Intern

Quirijn de Beaufort

Vragen over:

• Inkoop en verkoop consumpties
• Diners en de keuken
• Passensysteem

Consumabel Extern

Isa Suelmann

Vragen over:

• Zaalverhuur en facturaties
• Passen aanmaken
• Disputen en families vrouwen

06 37336895
Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2024