Fusie R.S.C. & R.V.S.V.

Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging hebben een aantal jaar geleden de handen ineengeslagen. Op 1 augustus 2017 was de fusie tussen het RSC en de RVSV dan eindelijk een feit.

Koerswijziging

Het R.S.C. en de R.V.S.V., zijn in 2017 een radicale koerswijziging in gegaan. Een koerswijziging waarvan gezegd werd dat het een aderlating in tradities ging veroorzaken. Van dit ogenschijnlijke verlies is echter geen sprake. Twee ongemengde verenigingen zijn samengesmolten tot een, waarin alle waardevolle tradities uit beide verenigingen voortleven. De verenigingen wordt gekenmerkt door het rijkste verenigingsleven van Rotterdam. Door de vergrootte diversiteit neemt dit alleen maar toe de komende jaren. Denk aan meer onderverenigingen, meer disputen en meer gezelschappen, die het studententijd onvergetelijk maken!

Koerswijziging

Het R.S.C. en de R.V.S.V. zijn in 2017 een koerswijziging in gegaan. Twee ongemengde verenigingen zijn samengesmolten tot één, waarin waardevolle tradities uit beide verenigingen voortleven. De vereniging wordt gekenmerkt door het rijkste verenigingsleven van Rotterdam. Door de vergrootte diversiteit neemt dit alleen maar toe de komende jaren. Denk aan meer onderverenigingen, meer disputen en meer gezelschappen die de studententijd onvergetelijk maken!

“Vooruitstrevend zonder
onze geschiedenis te vergeten”

De Fusie

De fusie is in 2017 van start gegaan omdat het de wensen van de moderne student weergeeft en omdat de stad Rotterdam zich razendsnel ontwikkelt. Momenteel is iets meer dan de heft van de studenten vrouw in Rotterdam. Deels vanwege deze trend bij de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, kon men spreken van gelijkwaardige verenigingen. Studie wordt jaarlijks steeds wat belangrijker, de propedeuse behalen in het eerste jaar is de norm. Daarnaast is de stad in beweging: steeds meer bedrijven vestigen zich in Rotterdam, de architectuur ontwikkelt zich snel en Rotterdam krijgt dan ook telkens meer internationaal aanzien. Juist daarom lag er een prachtige kans voor R.S.C./R.V.S.V.

De vereniging telt inmiddels
in totaal:
4 families, 20 disputen,
100 jaarclubs en meer dan 110 huizen

Net als de vereniging, ging de Sociëteit een bijzondere tijd tegemoet. Het streven was om in 2019 de Sociëteit, middels een verbouwing, efficiënter en sfeervoller in te richten en dat is dan ook gelukt. De Sociëteit is een plek die centraal staat in het leven van de student, een plek waar alle leden van de vereniging zich thuis voelen.

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2023