Inschrijven RSC/RVSV 2024-2025


Hieronder vind je de algemene regels omtrent de aanmelding voor het lidmaatschap bij het RSC/RVSV voor 2024-2025. Deze luiden als volgt:
- Je bent ingeschreven aan een erkende hbo- of universitaire opleiding.
- Je bent uiterlijk op 1 september 2024 minimaal 18 jaar en maximaal 21 jaar oud.
- Indien je bij een andere studentenvereniging inschrijft om lid te worden, word je uitgesloten van de loting om lid te worden van het RSC/RVSV. Let op, Onderverenigingen van het RSC/RVSV zijn hiervan een uitzondering.


Om lid te worden van het RSC/RVSV, dien je in de periode voorafgaand aan de Eurekaweek (EW) in de zomer, of gedurende de EW een inschrijfdag te doorlopen. Er zijn dus twee vormen van inschrijving: dan wel gedurende de zomer of gedurende de EW. Hieronder verdere toelichting betreffende de procedures.

Procedure van inschrijving gedurende de zomer
Om lid te worden van het RSC/RVSV kan je je al inschrijven gedurende de zomer. In de zomer zullen er twee dagen zijn wanneer jij je al kan inschrijven. Voor deze inschrijfdag kun jij je aanmelden via het inschrijfformulier dat zeer binnenkort op de website zal staan. Dit inschrijfformulier staat online van 23 juni 19:00 t/m 30 juni 19:00. Let op: Er bestaat een maximumcapaciteit per inschrijfdag dus houd de website goed in de gaten. Dit formulier moet worden ingevuld en de gegevens zullen worden gecontroleerd gedurende de inschrijfdag en voorafgaand aan de loting. Mocht het zo zijn dat de gegevens niet naar waarheid worden ingevuld dan zullen hier vergaande consequenties aan verbonden zijn. Na het invullen van het inschrijfformulier zul jij een mail ontvangen met meer informatie over de inhoud van het lidmaatschap van het RSC/RVSV. Ga goed bij jezelf na of jij aan deze verplichtingen kan en wil voldoen. Onderaan deze mail zul jij je inschrijving voor de inschrijfdag moeten bevestigen op het moment dat jij hier goed over na hebt gedacht. In de mail staat duidelijk beschreven wat er van jou wordt verwacht tijdens de inschrijfdagen. Vervolgens zul jij in de periode voorafgaand aan de inschrijfdag nog een mail ontvangen met een paklijst.

Let op: Het maakt niet uit voor de loting welke inschrijfdag jij voltooit als jij deze maar compleet afrondt.  

Procedure inschrijving gedurende de EW
Daarnaast zullen er ook gedurende de EW inschrijfdagen plaatsvinden. Dus mocht jij bijvoorbeeld niet kunnen tijdens de voorinschrijfdagen tijdens de zomer, dan is hiervoor nog een mogelijkheid tijdens de Eurekaweek (EW). Er zal geen mogelijkheid bestaan om je vooraf in te schrijven voor een inschrijfdag van de EW. Er is van tevoren dus geen inschrijflink voor een inschrijfdag beschikbaar. Wij raden aan om dan ook niet te wachten tot het laatste moment van de EW om jezelf in te schrijven. Mocht het zo zijn dat de maximumcapaciteit bereikt is op de dag zelf, dan kan je het de volgende dag proberen mocht je je nog willen inschrijven. Gedurende de EW is het mogelijk om je in te schrijven op maandag tot en met woensdag (19-21 aug). Deze inschrijfdagen zijn vergelijkbaar met de inschrijfdagen die in de zomer hebben plaatsgevonden. Zoals eerder aangegeven bestaat er een maximumcapaciteit per dag.  

Let op: Ook voor de opdrachten gedurende de EW geldt dat als jij deze niet volledig voltooit, je inschrijving op dat moment wordt ingetrokken en daarmee niet mee kan doen met de loting. 

Loting
Helaas is onze verwachting dat wij ook dit jaar een loting moeten hanteren. Ook al zouden wij het liefst iedereen een plek bieden bij het RSC/RVSV is dit niet mogelijk door de hoge aantal aanmeldingen. Daarom geldt ook hier dat wij aan jou vragen om echt goed bij jezelf na te gaan of het RSC/RVSV bij jou past en of jij bereid bent minimaal 5 jaar lang van je studentenleven hieraan te besteden. De loting zal plaatsvinden op de laatste dag van de EW en wij streven ernaar om de uitslag zo spoedig mogelijk te kunnen mededelen. Deze uitslag zul jij ontvangen per mail. Degenen die relatief hoog op de wachtrij staan zullen ook hier een mail van ontvangen zodat zij de paklijst voor de Introductie Periode paraat kunnen hebben. De loting wordt uitgevoerd door een notaris, dit geldt ook voor de volgorde van de wachtrij. Het is niet mogelijk om in wat voor vorm invloed uit te oefenen op de uitslag.


Word nu lid
Ontdek het RSC/RVSV

Voor de inschrijving heb je o.a. nodig:

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2023