het bestuur

De Senaat vormt het dagelijks bestuur voor het leiden van de Vereniging en de operationele bedrijfsvoering van de Sociëteit.

IVe Senaat (2020-2021):

President

Vragen over:

• Universiteit/Hogeschool
• Media
• Buurt en gemeente

06 50479916

Vice-President

Rogier van Schijndel

Vragen over:

• Functionarissenfonds
• Universiteit/Hogeschool,
   erkenningscertificaten functionarissen

• Privacy
• Introductie periode

06 25287866

Secretaris

Vragen over:

• Rechtspraak
• Oud leden en Vereniging Walhalla
• Corpsmuseum
• De Corpswinkel

06 22738942

Commissaris Sociëteit

Max Kampschöer

Vragen over:

• Gebouw en verbouwing
• Wagenpark
• Audio en video

06 83229709

Penningmeester Sociëteit

Lex Oosterveer

Vragen over:

• Incasso en contributie
• Facturen en rekeningen
• Begrotingen

06 21695056

Penningmeester Vereniging

Vragen over:

• Incasso en contributie
• Declaraties
• De Corpswinkel

06 42335734

Commissaris Vereniging

Adrienne den Ouden

Vragen over:

• Almanapp, LinkedIn, Facebook
• Corpshuizen
• Eerstejaars, AB/RoZaCo
• Ticketflow

06 55155244

Consumabel Intern

Vragen over:

• Inkoop en verkoop consumpties
• Diners en de keuken
• Passensysteem

06 12475465

Consumabel Extern

Vragen over:

• Zaalverhuur en facturaties
• Passen aanmaken
• Disputen en families vrouwen

06 55748240

De Senaat vormt het dagelijks bestuur voor het leiden van de Vereniging en de operationele bedrijfsvoering van de Sociëteit.

IIIe Senaat (2019-2020):

President

Pita Elhorst

Vragen over:

• Universiteit/Hogeschool
• Media
• Buurt en gemeente

Vice-President

Rogier van Schijndel

Vragen over:

• Functionarissenfonds
• Universiteit/Hogeschool,
   erkenningscertificaten functionarissen

• Privacy
• Introductie periode

06 25287866

Secretaris

Julius Moll

Vragen over:

• Rechtspraak
• Oud leden en Vereniging Walhalla
• Corpsmuseum
• De Corpswinkel

Commissaris Sociëteit

Max Kampschöer

Vragen over:

• Gebouw en verbouwing
• Wagenpark
• Audio en video

06 83229709

Penningmeester Sociëteit

Lex Oosterveer

Vragen over:

• Incasso en contributie
• Facturen en rekeningen
• Begrotingen

06 21695056

Penningmeester Vereniging

Ini Zwart

Vragen over:

• Incasso en contributie
• Declaraties
• De Corpswinkel

06 42335734

Commissaris Vereniging

Adrienne den Ouden

Vragen over:

• Almanapp, LinkedIn, Facebook
• Corpshuizen
• Eerstejaars, AB/RoZaCo
• Ticketflow

06 55155244

Consumabel Intern

Diederik de Loë

Vragen over:

• Inkoop en verkoop consumpties
• Diners en de keuken
• Passensysteem

Consumabel Extern

Renée Verloop

Vragen over:

• Zaalverhuur en facturaties
• Passen aanmaken
• Disputen en families vrouwen

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2020