Slide background

Welkom bij het R.S.C. / R.V.S.V.

Slide background

Societeit 'Walhalla'

Slide background

De Grote Zaal

Slide background

Het Lustrum

Slide background

Rijke Geschiedenis

Het Rotterdamsch Studenten Corps / Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging    

 

RSC/RVSV zet in op herstel banden Erasmus Universiteit

Rotterdam, 5 januari 2018

RSC/RVSV heeft kennis genomen van het besluit van de Erasmus Universiteit om de banden op te schorten. Aanleiding is de kritische uitzending van het tv-programma RamBam van BNN/VARA op 11 januari over onze Introductieperiode (IP). De maatregel betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden per direct worden stopgezet en dat de vereniging vooralsnog niet meer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire Eurekaweek (introductiedagen).

RSC/RVSV betreurt de maatregel, maar heeft er ook begrip voor gezien eerdere maatschappelijke ophef over incidenten tijdens de kennismakingstijd van studentenverenigingen. “Het is nu aan ons om het vertrouwen van de universiteit te herstellen. Dat geldt ook voor de relatie met andere belangrijke belanghebbenden van onze vereniging”, aldus president Tobias de Lange.  “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op een cultuurverandering met ondersteuning van onafhankelijke professionals en hopelijk in samenwerking met de universiteit.”

RSC/RVSV steekt hiermee de hand in eigen boezem, maar hecht eraan te melden dat in de tv-reportage van RamBam naast terechte kritiek ook onjuiste feiten worden aangehaald. Zo zou een aspirant-lid tijdens de Introductieperiode in augustus 2017 door een klap tegen een paaltje zijn gevallen en een hoofdwond of zelfs een hersenschudding hebben opgelopen.

Het klopt dat er een aspirant-lid tijdens de IP korte tijd bewusteloos is geraakt door een combinatie van stress en vermoeidheid, waarna hij door een ambulance ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. De klap en val tegen het paaltje hebben echter niet plaatsgevonden. Het aspirant-lid had geen hoofdwond noch een hersenschudding en nam op advies van een arts de volgende dag gewoon weer deel aan de IP. Het klopt wel dat er tijdens de IP een ander aspirant-lid met een verband om het hoofd in het kamp rond liep. Dat was echter uit voorzorg om een vóór de IP opgelopen hoofdwond met hechtingen te beschermen.

Deze feiten zijn niet alleen door verschillende getuigen, zoals enkele betrokkenen waaronder de medische commissie van de IP maar ook door het aspirant-lid dat in de ambulance is vervoerd, schriftelijk aan ons bevestigd. Deze informatie is met de universiteit gedeeld, net als alle andere medische klachten dan wel vermeldenswaardige gebeurtenissen tijdens de IP.

In de reportage wordt verder gerept over “schoenen op hoofden”. Dit ernstige verwijt is door RSC/RVSV grondig onderzocht en heeft niet geleid tot enig bewijs dat dit heeft plaatsgevonden. Met alle 350 eerstejaars die de IP hebben gelopen, is een evaluatiegesprek gevoerd en in geen enkel gesprek is hier melding van gemaakt; ook niet na de expliciete vraag of iemand vervelende ervaringen heeft meegemaakt of onjuist is behandeld tijdens de IP.  

Wat betreft het doucheverhaal kunnen wij het volgende zeggen. Er wordt inderdaad tijdens de IP door de mannelijke aspirant-leden samen gedoucht. Dat lijkt ons normaal. Hier wordt inderdaad aangeraden aan de aspirant-leden om elkaar te checken op teken. Dit vanwege het feit dat de IP in een bosrijke omgeving plaatsvindt en teken levensgevaarlijk kunnen zijn. Elkaar

verplicht checken van achteren op teken was echter geen beleid, maar we kunnen niet uitsluiten dat dit wel is geroepen.

Naar dit soort onderdelen van de IP moet door RSC/RVSV kritisch worden gekeken. Elkaar van achteren moeten checken op teken kan als zeer vernederend worden ervaren. Lichamelijke integriteit is een groot goed. Elk lid en aspirant-lid bij onze vereniging moet zich bij ons veilig en prettig kunnen voelen.

Verder noemen enkele aspirant-leden in de RamBam-reportage de IP “te fysiek”. Iedereen weet dat de IP geen vakantieweekje is, maar een week waarin je een band opbouwt met jaargenoten en op de proef wordt gesteld. Toch nemen wij deze kritiek serieus en willen zoveel mogelijk risico’s uitsluiten voor onze aspirant-leden. Om die reden zal tijdens de aankomende IP in augustus 2018 en ook de jaren daarna elk fysiek contact worden uitgesloten. 

De aankomende introductieperiode in 2018 is een belangrijk onderdeel van onze cultuurverandering. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging is onacceptabel. Elk lid binnen onze vereniging moet onbezorgd plezier kunnen maken en vriendschappen voor het leven sluiten. Nu, maar ook over 100 jaar.

RSC/RVSV zet in op cultuurverandering

Rotterdam, 27 december 2017

RSC/RVSV kan bevestigen dat ook haar Introductieperiode in 2017 onderwerp is in het tv-programma van RamBam op 11 januari 2018.

Openheid hierover vinden wij niet alleen belangrijk vanwege de goede relatie met de Erasmus Universiteit. Onze boodschap is helder. Grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging is onacceptabel. Elk lid en aspirant-lid moet zich bij ons veilig en prettig kunnen voelen. En onbezorgd plezier kunnen maken en vriendschappen voor het leven sluiten. Nu, maar ook over 100 jaar. Die boodschap geven wij ook af in de uitzending van RamBam. Een boodschap niet alleen bedoeld voor onze belanghebbenden, zoals leden, reünisten, de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam. Het is een boodschap aan heel Nederland. 

Over de vermeende incidenten tijdens onze Introductieperiode met aspirant-leden in de RamBam-uitzending, zijn wij intensief in gesprek met de Erasmus Universiteit.  Deze worden in samenspraak kritisch onderzocht en waar nodig zullen maatregelen worden genomen.

Wij snappen héél goed dat de samenleving tegenwoordig extra kritisch naar ons kijkt. Zeker na het zien van de tv-reportage. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid en zetten in op een ingrijpende cultuurverandering. Een proces dat al eerder werd ingezet en nu door het huidige bestuur in een stroomversnelling wordt gebracht. Wij hebben de universiteit gevraagd ons hierbij te ondersteunen.

Contact formulier