RSC/RVSV ondertekent de LKvV gedragscode

RSC/RVSV ondertekent de LKvV gedragscode

Op 18 juni 2024 waren wij met een delegatie van het huidige en nieuwe bestuur aanwezig bij het ondertekenen van de gedragscode van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De LKvV representeert 49 verenigingen met meer dan 45.000 studenten. Mocht u het interessant vinden, is hieronder een link naar een artikel over deze dag. Van de 35 studenten die meeschreven, hebben vier huidige bestuursleden van het R.S.C./R.V.S.V. aan alle verschillende onderwerpen een bijdrage geleverd.

In de gedragscode komen onderwerpen aan bod als agressie, subverbanden, middelengebruik, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, studentenwelzijn en duurzaamheid. Door deze gedragscode te ondertekenen tonen wij als R.S.C./R.V.S.V. aan dat wij ons zullen houden aan deze regels en dat onze leden deze regels in acht zullen nemen. Ook zullen wij komend jaar acties ondernemen om de gedragscode nog beter na te leven dan dat wij nu al doen.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van de gedragscode en de uitvoering hiervan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zien deze gedragscode als een volgende stap in de goede richting en hopen dat deze bij zal dragen aan het ontwikkelen van een nog duurzamere vereniging. De gedragscode kunt u hieronder vinden.

Artikel Gedragscode Ondertekening

De Gedragscode

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2024