Wie willen in het voorjaar van 2025 een eigentijdse ''podwalk'' gaan runnen?

Wie willen in het voorjaar van 2025 een eigentijdse ''podwalk'' gaan runnen?

Wie willen in het voorjaar van 2025 een eigentijdse ''podwalk'' gaan runnen? Een AV-route door Kralingen m.b.t. WOII, Holocaust en ''80-jaar vrijheid''.

Volgend jaar lanceert het landelijke 4en5 mei comité eengrootschalige manifestatie genaamd ''80-Jaar Vrijheid''. Een van de opwindendeinitiatieven binnen deze manifestatie is een uitgebreide theatertournee doorhet hele land, met ongeveer 30 school- en familievoorstellingen van hetstuk  ''Ik Ga Op Reis Pieter!''

Dit aangrijpende en indrukwekkende gaatover  hoe Pieter enEsther, twee kinderen van 11 jaar oud, respectievelijk christelijk en Joods,die de oorlog beleven en doorstaan. Tragisch genoeg sterft Esther in Auschwitz, Pieter overleeft de oorlog en verteltlater over zijn belevenissen als grootvader aan zijn kleinkind in 2025. Hetverhaal speelt zich volledig af in Kralingen, in de buurt van onsverenigingsgebouw, en is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Het verhaal ismultimediaal vormgegeven (boek, theater, film/strem,podcasts, podwalk, educatie.) en heeft al meer dan 10.400 bezoekersontroerd en geïnspireerd. Doel is kennis over WOII enbewustmaken van het sluipende proces vanstereotypering-vooroordelen-wegkijken-uitsluiten-discrimineren-uitstoten-elimineren.Helaas nog steeds een actueel thema.

Een bijzonder onderdeel van dit initiatief is de Podwalk, eenaudio/video-wandeling door Kralingen langs delocaties waar het verhaal zich afspeelt. Deze wandeling kan individueel of inkleine groepen worden gemaakt, waarbij onderweg fragmenten uit de voorstellingbeluisterd kunnen worden en korte filmpjes kunnen worden bekeken, de flashbacks van de grootvader, bij de betr locaties, diedaar speciaal zijn opgenomen. Enkele daarvan kunnenook daadwerkelijk bezocht worden. Momenteel is deroute beschrijving op papier, maar wordt straks  GPS-gestuurd. Bij soortgelijke toeristische routes hoor jeonderweg''wetenswaarigheden''. Hier hoorje een meeslepende verhaal in dezicht-en voelbare context, waar het zich allemaal heegt afgespeeld. Eenvorm  van boeiend ''walking theater'' 

 

Om deze intense en bijzondere  ervaringtoegankelijk te maken voor iedereen, willen we de Podwalk openstellen van apriltot en met mei, van dinsdag tot en met zaterdag. We verwachten veelbelangstelling en daarom moeten we ons goed voorbereiden om grotere aantallenbezoekers te kunnen ontvangen.

Om dit te realiseren, zoeken we enthousiastestudenten/vrijwilligers die het leuk en zinvol vinden om deze activiteit voorte bereiden en volgend jaar te managen. We willen een vast start- en eindpunt creëren aande boven-Oostzeedijk en daar een bezoekersruimte opzetten met informatieover de route, kaartverkoop, catering, en meer. Dit vereist een team vantoegewijde vrijwilligers.

Ben jij een student die op zoek is naar een uitdagende enzinvolle ervaring? Wil je betrokken zijn bij een project dat de herinnering aande oorlog levend houdt en de boodschap van vrijheid verspreidt en racisme bestrijdt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Neem contact met ons of metpeter@lems,nu (0645390187) op voor meer informatie of om jeinteresse te tonen. Laten we samen deze bijzondere ervaring mogelijk maken eneen eerbetoon brengen aan degenen die hebben geleden tijdens de oorlog.

Links voor verdere info: website

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2023