Het RSC/RVSV steunt studentenpact seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Het RSC/RVSV steunt studentenpact seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Op donderdag 24 augustus zijn wij vol overtuiging aanwezig geweest in Utrecht bij de formele presentatie van het pact seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Wij willen U graag informeren over dit pact, omdat wij het een zeer belangrijk thema vinden op onze vereniging. Als grootste gemengde studentenvereniging in Rotterdam voelen we een extra verantwoordelijkheid. Hieronder onze reactie op het studentenpact.


“Het RSC/RVSV steunt en ondertekent vol overtuiging het studentenpact. Wij zijn een gemengde vereniging waar jonge mensen plezier maken en vriendschappen sluiten. Tevens moet het een vertrouwde plek zijn waar álle leden zich veilig voelen. Grensoverschrijdend gedrag, met name op seksueel gebied en tegenover vrouwen, accepteren wij niet. Leden die dat niet snappen, zijn niet welkom. Zoals demissionair minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zei tijdens de presentatie van het pact, moet het een ‘randvoorwaarde van je organisatie zijn dat iedereen zich veilig voelt, dan pas kan je vooruit’.


Het is echter beter te zorgen dat leden zich gedragen. Daarom komt dit thema ruim aan bod tijdens onze Introductieperiode voor de nieuwe leden. Voorbeeldgedrag en sociale controle zijn de beste manier om te zorgen dat mensen normaal doen en elkaars persoonlijke integriteit respecteren.


Een pact met alle landelijke verenigingen en de overheid is waardevol en zorgt voor extra bewustzijn, maar papier is geduldig. Ons bestuur - vrouwen én mannen – voelen een extra verantwoordelijkheid. Je moet er voortdurend mee bezig zijn en met leden over praten, zeker ook na incidenten. Duidelijk aangeven wat de grenzen en gevolgen zijn van wangedrag tegenover vrouwen. En ervaringen delen met andere studentenverenigingen is ook belangrijk.


Verder geven wij speciale trainingen aan ons barpersoneel en kroegcommissie om vervelende situaties te herkennen en houden we kringsessies met eerstejaars waar zij zich veilig kunnen uitspreken en ervaringen delen. Ook organiseren we een mentale welzijnsweek en hebben we concrete afspraken gemaakt met onze disputen. Daarnaast kent onze vereniging vier interne en twee externe vertrouwenspersonen waar leden met hun verhaal in vertrouwen terecht kunnen.


Zo werken we elk jaar aan een verenigingscultuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en elkaar aanspreekt. Dat is de beste basis voor een gezonde vereniging waarin iedereen zich veilig voelt.”

Met vriendelijke groet,
Rose Jelsma,
President h.t. RSC/RVSV
En
Philippe Bouvy,
President f.t. RSC/RVSV.

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2023