Slide background

Welkom bij het R.S.C. / R.V.S.V.

Slide background

Societeit 'Walhalla'

Slide background

De Grote Zaal

Slide background

Het Lustrum

Slide background

Rijke Geschiedenis

Het Rotterdamsch Studenten Corps / Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging    

 

Banden hersteld met de Erasmus Universiteit Rotterdam

Wij zijn erg blij met het bericht dat de Erasmus Universiteit per direct de banden wil herstellen met het R.S.C./R.V.S.V.. Het is voor ons een bevestiging dat de weg die wij zijn ingeslagen de goede weg is. Er is weer voldoende onderling vertrouwen om verder op te bouwen. Het motiveert ons extra om het ingezette cultuurveranderingstraject voort te zetten. Een goede samenwerking en communicatie met de universiteit zijn hiervoor onontbeerlijk.

We hebben afgelopen jaar flink wat stappen in de goede richting gemaakt, maar beseffen ook dat we er nog niet helemaal zijn. Een duurzame cultuurverandering laat zich niet afdwingen door één druk op de knop maar heeft tijd nodig om zich te voltooien. En er zullen tussentijds altijd verbeteringen nodig zijn, maar de stip aan de horizon waar wij heen willen komt steeds dichterbij.

Belangrijke stap is onder meer de dialoogsessies die wij - onder externe, professionele begeleiding - met onze leden hebben georganiseerd. Sessies waar we dan ook mee doorgaan. Sessies die tot een goede onderlinge dialoog en bewustwording van het eigen gedrag bij onze leden hebben geleid. Andere stap is de aangepaste Introductieperiode 2018. Deze is in overleg met de universiteit volledig anders ingericht dan de eerdere jaren. Onze vereniging heeft bij de Introductieperiode ingezet op de strenge kaders, waaronder expliciete gedragsregels en omgangsvormen.

Het is vooral belangrijk dat alle leden, naast plezier maken, zich ook verantwoordelijk voelen voor hun gedragingen binnen en buiten onze vereniging. Onze belofte aan de universiteit, eigenlijk aan iedereen, is dat we intensief blijven werken aan een open vereniging. Een vereniging waar humor een leidende rol speelt en vriendschappen voor het leven worden gesloten. Uiteindelijk doel is dat iedereen zich bij ons veilig moet kunnen voelen en een onvergetelijke, leerzame studententijd kan beleven. Een tijd waar later met plezier en trots op terug kan worden gekeken.

 

Contact formulier