Statement R.S.C./R.V.S.V. na uitspraak Commissie van Beroep: sancties betrokken leden n.a.v. inval D.S.C.

Statement R.S.C./R.V.S.V. na uitspraak Commissie van Beroep: sancties betrokken leden n.a.v. inval D.S.C.

Rotterdam, 15 februari 2022

Betreft: Sancties betrokken leden n.a.v. inval D.S.C.

Op 19 november 2021 heeft een groep van 41 leden van het R.S.C./R.V.S.V. een bezoek gebracht aan de sociëteit van het Delftsch Studenten Corps (D.S.C.). Dit bezoek is door vernielingen en intimidatie totaal uit de hand gelopen.

Onze Commissie van Beroep is na een diepgaand intern onderzoek tot een uitspraak gekomen. Alle betrokken leden worden verantwoordelijk gehouden en gestraft voor hun wangedrag bij het D.S.C.. Ook wordt hen kwalijk genomen dat zij de eer en goede naam van de vereniging ernstig hebben beschadigd.

De Commissie van Beroep oordeelt dat bepaalde leden vanwege een meer actieve rol een hogere strafmaat verdienen. Daarnaast zijn diverse betrokkenen zwaarder gestraft vanwege de functie, die zij op dat moment op de vereniging bekleedden.
*    De straffen lopen uiteen van 8 tot 52 weken schorsing van alle activiteiten van de vereniging.
*    Daarnaast moet elk individu verplicht werkstraffen uitvoeren ten behoeve van c.q. een Rotterdamse en Delftse maatschappelijke organisatie.
*    Ook moet de door hen veroorzaakte schade bij het D.S.C. worden vergoed.
*    De zwaarste schorsing heeft geleid tot een royement van een van onze leden, aangezien hem een schorsing van meer dan 32 weken is toegekend. Acht functionarissen zijn uit hun verenigingsfunctie gezet en kunnen minimaal een jaar geen functie meer bekleden. Een van deze functionarissen heeft een straf gekregen hoger dan 20 weken, waardoor hij nooit meer een verenigingsfunctie zal kunnen vervullen.
*    Onder de gestrafte 41 leden bevinden zich drie oud-Senatoren. Zij zijn op 6 december 2021 uit eigen beweging teruggetreden uit de Senaat.

Wij delen de uitspraak met onze leden en andere belangrijke belanghebbenden van onze vereniging, zoals onze oud-leden, de Erasmus Universiteit, de gemeente Rotterdam en enkele media. Ook publiceren we de uitspraak op onze website.

Het wangedrag van deze leden past absoluut niet binnen de cultuur van het R.S.C./R.V.S.V.. De Senaat zal naar aanleiding hiervan alle leden op korte termijn een spiegel voorhouden dat het anders kan en moet. In overleg met de Erasmus Universiteit en Raad van Toezicht van het R.S.C./R.V.S.V. wordt daarom gewerkt aan een cultuurverandering binnen onze vereniging.

Het incident bij het D.S.C. heeft aangetoond dat op onze vereniging een meer structurele, interne dialoog tussen leden nodig is. Alleen dan kunnen wij pas echt gezamenlijk betekenis geven aan een andere cultuur, zonder excessen. Een verenigingscultuur waar leden, oud-leden en toekomstige leden zich prettig en veilig voelen en trots op kunnen zijn. Daar gaan wij als Senaat de komende maanden samen met onze leden hard aan werken.

Voor meer informatie bekijk de website

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2020