Geschiedenis Sociteit

21 november 1913 hebben een aantal studenten van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de Rotterdamsche Studenten Sociëteit Walhalla opgericht. Deze vond destijds plaats in de Coomans zaal aan de Coolsingel. Vijf jaar later had de verenigingen een eigen Sociëteit aan de Eendrachtsweg 35, en veranderende de naam van de Sociëteit naar Sociëteit Hermes. Hier hadden ze boven een eetzaal met gesubsidieerde mensamaaltijd voor ongeveer 1,35 gulden. Deze was ook toegankelijk voor niet leden. Ook al had de sociëteit de Duitse bombardement overleeft, is het RSC weer verhuist op 4 juli 1969 naar de Robert Baeldestraat 55. Van 1973 tot 2017 heeft het RSC het pand gedeeld met de RVSV, Sociëteit Mimosa. Hiervoor had de RVSV ook in verschillende panden gezeten. Op 24 oktober 1922 opende de RVSV hun eerste pand op Heemraadsingel 329B. In 1967 verhuisde ze naar Avenue Concordia 80 en zijn kort daarna naar Willem Ruyslaan 131 verhuist (bij het RSC; Robert Baeldestraat 55). Toen de verenigingen fuseerde werd de Sociëteit weer Walhalla genoemd en gebruikte ze alleen Robert Baeldestraat als adres.