Fusie R.S.C. / R.V.S.V.

Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging hebben zich een aantal jaar geleden bevonden op een bijzonder moment in hun historie. In september 2017 was het eerste gemengde jaar bij de vereniging aangekomen. Op deze pagina komen enerzijds de beweegredenen voor de fusie aan bod, en worden anderzijds vragen over de toekomst beantwoord.

Vooruitstrevend zonder onze geschiedenis te vergeten

koerswijziging

Het R.S.C. en de R.V.S.V., zijn in 2017 een radicale koerswijziging in gegaan. Een koerswijziging waarvan gezegd werd dat het een aderlating in tradities ging veroorzaken. Van dit ogenschijnlijke verlies is echter geen sprake. Twee ongemengde verenigingen zijn samengesmolten tot een, waarin alle waardevolle tradities uit beide verenigingen voortleven. De verenigingen wordt gekenmerkt door het rijkste verenigingsleven van Rotterdam. Door de vergrootte diversiteit neemt dit alleen maar toe de komende jaren. Denk aan meer onderverenigingen, meer disputen en meer gezelschappen, die het studententijd onvergetelijk maken!

De fusie

De fusie is in 2017 van start gegaan omdat het de wensen van de moderne student weergeeft en omdat de stad Rotterdam zich razendsnel ontwikkelt. Momenteel is iets meer dan de heft van de studenten vrouw in Rotterdam. Deels vanwege deze trend bij de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, kon men spreken van gelijkwaardige verenigingen. Studie wordt jaarlijks steeds wat belangrijker, de propedeuse behalen in het eerste jaar is de norm. Daarnaast is de stad in beweging: steeds meer bedrijven vestigen zich in Rotterdam, de architectuur ontwikkelt zich snel en Rotterdam krijgt dan ook telkens meer internationaal aanzien. Juist daarom lag er een prachtige kans voor R.S.C./R.V.S.V.

Net als de vereniging, ging de Sociëteit een bijzondere tijd tegemoet. Het streven is om in 2019 de Sociëteit, middels een verbouwing, efficiënter en sfeervoller in te richten. Een plek die centraal staat in het leven van de student, een plek waar alle leden van de vereniging zich thuis voelen.

De vereniging telt in totaal 4 families, 16 disputen, 84 jaarclubs en meer dan 100 huizen

Met meer dan 1530 leden is R.S.C./R.V.S.V. de grootste studentenvereniging van Rotterdam. De vereniging telt in totaal 4 families, 16 disputen, 84 jaarclubs en meer dan 100 huizen. De statistieken zijn leuk om in gedachten te houden, maar het gaat uiteraard om de inhoud van het studententijd bij de vereniging. Onze Sociëteit, gevestigd in hartje Kralingen, is verschillende dagen per week open. Op deze avonden kunnen leden borrelen op de Sociëteit, zo hebben we gemengde en ongemengde borrelavonden, en worden er studie-gerelateerde evenementen georganiseerd in samenwerking met het bedrijffsleven en oud-leden. Daarnaast is de Studentendiscotheek Bikini iedere week open, waar alle Rotterdamse studenten welkom zijn. Binnen de vereniging worden er unieke kansen geboden om jezelf te ontplooien. Zo worden er jaarlijks talloze evenementen georganiseerd vanuit de vereniging: de Sinterklaasintoucht in Rotterdam, de dodenherdenking in Kralingen, het Kroon Festival en de Philips Innovation Award. Ook wordt er veel vrijwilligerswerk gedaan vanuit de Stichting Betrokken Student en Rijden Tegen Kanker. Zo laat R.S.C./R.V.S.V. ook ver buiten de Sociëteit zijn sporen achter. Naast de bestaande kansen, de angst van aankomend studenten was sprake van een overgangsfase. Dit was en blijft begrijpelijk, maar niet nodig. Afgelopen jaren zijn de verenigingen al telkens dichter naar elkaar toe gegroeid, middels gemengde avonden en commissies. De fuseie was dan ook een logisch vervolg op de ontwikkelingen van afgelopen jaren. Beide verenigingen kennen een rijk gevulde jaaragenda, gecombineerd staat dit garant voor een ontzettend divers en compleet jaar.